Det enkelte medlem

For lidt større foreninger kan det ofte være vanskeligt at yde service til det enkelte medlem.

Støtte til rådgivning
CiviCRM understøtter rådgivningsarbejdet i jeres forening via sagsbehandlingsmodulet. Modulet skræddersys til den rådgivning og medlemsstøtte, som I yder i netop jeres forening. F.eks. har patientforeninger ofte ansat socialrådgivere eller sundhedspersonale, der kan yde støtte og/eller rådgivning til sygdomsramte medlemmer og pårørende. CiviCRM giver overblik over rådgivningsaktiviteterne, hvilket er nyttigt næste gang medlemmet ringer, men kan også bruges som input til anden opfølgning.

Proaktiv service
CiviCRMs sagsbehandlingsmodul kan vise udtræk og analyser på tværs af enkeltsamtaler og dermed kan man indhøste data og dokumentere medlemmernes problemer.