Om Cloudmongers

Vores vision

Cloudmongers vil gerne være med til at digitalisere den 3.sektor som består af alle de civilsamfundsorganisationer som enten hvertken er private eller offentlige.

Den private sektor er førende, når det drejer sig om effektiv anvendelsen af de digitale muligheder og den offentlige sektor kommer lige bagefter. Digitaliseringen skaber øget produktivitet og mere værdi i begge sektorer.

Forenings-Danmark derimod halter nok lidt efter, og det vil vi gerne ændre. Når medlemsadministration og andre rutineopgaver digitaliseres gennem selvbetjening, kan foreningslivet skabe langt mere værdi for den enkelte og for samfundet.

Vores mission

Vi er – som de fleste danskere – aktive i foreningsmennesker og udfører frivilligt arbejde. Og vi ved at foreningsarbejdet ofte lider under, at alt for mange rutiner udføres manuelt. Det vil vi gøre noget ved.

Vi er en gruppe mennesker i Cloudmongers som har arbejdet med digitalisering i såvel den private som den offentlige sektor i mange år og har dermed erfaringer med indførelsen af ny teknologi.