Viden om medlemmer

God service kræver en god hukommelse

God service begynder med genkendelse. Et medlem som ringer ind fx. skal kunne slås op i medlemsfortegnelse på navn og evt. telefonnummer (hvis det er Hansen, Jensen osv.). Det er ikke god service, hvis man skal huske sit medlems- eller kundenummer for at kunne blive betjent.

God service er ligeledes, at man på opslaget i medlemsbetjeningen kan se medlemmets historik. Hvor længe medlemsskabet har varet, deltagelse i foreningsliv osv.

Den viden foreningen har opbygget skal kunne deles, så alle de har medlemskontakt kan få adgang til den kollektive hukommelse.

Endelig vil det være oplagt med jævne mellemrum at få ajourført viden om medlemmet med fx. spørgeskemaer som udsendes med passende frekvens.